Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:47
-00:35:47
+00:41:10
7748 1775
84 / 98
-00:20:30
+00:30:45
01:10:57
-00:37:48
+00:42:11
6320 1316
80 / 91
-00:25:51
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii