Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:31
-00:52:14
+00:27:45
3405 3115
72 / 129
-00:31:22
+00:22:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii