Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:17
-00:48:28
+00:31:31
4483 3945
183 / 259
-00:35:15
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii