Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:30:46
+00:35:07
8303 6420
292 / 339
-00:25:30
+00:25:21
01:03:54
-00:42:40
+00:34:17
6488 5342
232 / 309
-00:27:55
+00:28:23
01:06:16
-00:42:29
+00:37:30
5702 4688
242 / 288
-00:23:36
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii