Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:17
-00:39:28
+00:40:31
6131 4913
17 / 19
-00:22:16
+00:19:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii