Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:23
-00:44:22
+00:35:37
5366 4493
160 / 197
-00:39:58
+00:28:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii