Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:11
-00:38:34
+00:41:25
6241 1272
265 / 293
-00:31:51
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii