Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:07
-01:00:38
+00:19:21
988 943
36 / 197
-00:56:14
+00:12:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii