Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:44
-00:31:05
+00:34:48
8217 6380
418 / 498
-00:24:34
+00:31:31
01:04:25
-00:44:20
+00:35:39
5376 4499
196 / 251
-00:39:57
+00:33:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii