Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:31
-00:40:14
+00:39:45
6057 4878
224 / 251
-00:35:51
+00:37:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii