Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:22
-00:37:23
+00:42:36
6357 1333
120 / 143
-00:21:17
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii