Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:11
-00:30:34
+00:49:25
6768 5214
245 / 251
-00:26:11
+00:47:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii