Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:25
-01:05:20
+00:14:39
296 282
7 / 143
-00:49:14
+00:03:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii