Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:38
-00:43:07
+00:36:52
5592 4620
40 / 53
-00:16:56
+00:20:18
01:01:58
-00:46:17
+00:32:05
4357 3737
28 / 58
-00:25:56
+00:22:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii