Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:42
-01:05:03
+00:14:56
322 308
16 / 197
-01:00:39
+00:08:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii