Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:38
-01:02:07
+00:17:52
715 686
30 / 197
-00:57:43
+00:11:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii