Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:20
-00:43:14
+00:33:43
6334 5250
30 / 45
-00:18:41
+00:20:26
00:54:06
-00:54:39
+00:25:20
2656 2473
15 / 45
-00:26:03
+00:14:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii