Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:41:03
+00:35:54
6879 5547
115 / 141
-00:33:37
+00:31:18
00:50:41
-00:58:04
+00:21:55
1631 1546
55 / 197
-00:53:40
+00:15:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii