Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:26
-00:45:19
+00:34:40
5177 796
119 / 150
-00:21:16
+00:25:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii