Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:27
-00:53:18
+00:26:41
3063 2829
56 / 143
-00:37:12
+00:15:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii