Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:05
-01:02:40
+00:17:19
614 589
25 / 261
-00:37:51
+00:11:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii