Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:39
-00:42:06
+00:37:53
5774 4732
112 / 129
-00:21:14
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii