Anna Borkowska

Rodzina w komplecie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:29:06
-00:15:04
+00:58:46
8595 3035
K30 : 1441
3
373 / 373
+00:54:58
01:02:55
-00:43:50
+00:33:26
8733 2235 3
409 / 559
-00:23:38
+00:31:27
01:03:08
-00:45:37
+00:34:22
5103 757 2
190 / 256
-00:26:52
+00:33:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii