Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:11
-00:33:23
+00:43:34
8000 6090
119 / 127
-00:05:43
+00:34:50
01:14:53
-00:33:52
+00:46:07
6608 5140
128 / 143
-00:17:46
+00:35:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii