Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:24
-00:36:21
+00:43:38
6424 1368
138 / 150
-00:12:18
+00:34:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii