Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:37
-00:39:08
+00:40:51
6174 1243
38 / 45
-00:10:32
+00:29:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii