Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:23
-00:48:22
+00:31:37
4510 3962
27 / 45
-00:19:46
+00:20:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii