Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:07
-00:46:38
+00:33:21
4905 4221
184 / 251
-00:42:15
+00:31:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii