Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:56
-00:44:49
+00:35:10
5287 4447
116 / 151
-00:19:55
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii