Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:41:31
+00:35:26
6754 5479
247 / 309
-00:26:46
+00:29:32
00:57:49
-00:50:56
+00:29:03
3805 3441
164 / 288
-00:32:03
+00:22:49
00:57:53
-00:50:22
+00:28:00
3302 2936
128 / 260
-00:31:13
+00:19:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii