Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:09
-00:56:36
+00:23:23
2028 1908
67 / 197
-00:52:12
+00:16:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii