Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:12
-00:45:33
+00:34:26
5118 764
52 / 71
-00:27:34
+00:25:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii