Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:46
-00:30:59
+00:49:00
6750 1549
133 / 143
-00:14:53
+00:37:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii