Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:47
-00:30:58
+00:49:01
6752 1550
134 / 143
-00:14:52
+00:37:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii