Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:02
-00:38:43
+00:41:16
6219 4958
228 / 251
-00:34:20
+00:39:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii