Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:08
-00:32:41
+00:33:12
7802 6170
276 / 333
-00:20:38
+00:30:23
01:06:05
-00:40:29
+00:36:28
7004 5610
210 / 247
-00:17:52
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii