Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:06
-00:34:39
+00:45:20
6551 1440
185 / 197
-00:30:15
+00:38:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii