Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:29
-00:43:16
+00:36:43
5565 4604
58 / 71
-00:25:17
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii