Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:26
-00:48:19
+00:31:40
4517 552
185 / 259
-00:35:06
+00:25:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii