Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:37
-00:30:12
+00:35:41
8432 1954
355 / 427
-00:16:49
+00:28:23
01:04:40
-00:41:54
+00:35:03
6673 1238
256 / 336
-00:34:09
+00:28:14
01:04:38
-00:44:07
+00:35:52
5412 893
230 / 293
-00:37:24
+00:25:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii