Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:57
-00:32:52
+00:33:01
7745 6138
336 / 427
-00:19:29
+00:25:43
01:04:40
-00:41:54
+00:35:03
6677 5438
258 / 336
-00:34:09
+00:28:14
01:04:30
-00:44:15
+00:35:44
5388 4507
229 / 293
-00:37:32
+00:25:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii