Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:58
-00:33:47
+00:46:12
6615 1472
140 / 151
-00:08:53
+00:37:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii