Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:43
-00:45:02
+00:34:57
5245 824
158 / 197
-00:40:38
+00:28:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii