Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:56
-00:43:49
+00:36:10
5463 917
198 / 251
-00:39:26
+00:34:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii