Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:54
-00:34:00
+00:46:56
8644 5642
79 / 80
-00:06:09
+00:38:18
01:06:36
-00:40:09
+00:37:07
9951 7018
108 / 121
-00:12:02
+00:27:49
01:07:32
-00:41:13
+00:38:46
5919 4810
73 / 106
-00:26:07
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii