Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:41:14
+00:38:45
5914 1106
171 / 197
-00:36:50
+00:32:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii