Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:16
-00:40:29
+00:39:30
6022 4860
16 / 19
-00:23:17
+00:18:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii