Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:42:25
+00:38:31
7796 2461
302 / 345
-00:17:39
+00:32:48
01:03:32
-00:32:17
+00:33:36
7899 1680
328 / 403
-00:21:10
+00:27:41
01:10:49
-00:37:56
+00:42:03
6302 1307
220 / 246
-00:15:55
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii