Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:17
-00:46:28
+00:33:31
4939 4245
186 / 251
-00:42:05
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii