Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:34
-00:47:11
+00:32:48
4791 4151
196 / 293
-00:40:28
+00:22:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii